Board of Directors

Title
Name
Chairperson
Chiung-Shing Huang
Managing Directors
Shu-Hui Chuang Chiu
Tzu-Hua Yeh
Yu-Ray Chen
Board Members
Anne Noordhoff Lin
Chang-Hsing Kuo
Fen-Hwa Wong
Mei-Ching Ho
Kuo-Ting Chen

Chief Executive Officer

Title
Name
CEO
Rebecca Wang

Board of Directors

Title
Name
Chairperson
Fen-Hwa Wong
Managing Directors
Chiung-Shing Huang
Mei-Ching Ho
Shu-Hui Chuang Chiu
Board Members
Anne Noordhoff Lin
Chang-Hsing Kuo
Kuo-Ting Chen
Tzu-Hua Yeh
Wen-Ching Ko
Zung-Chung Chen

Chief Executive Officer

Title
Name
CEO
Rebecca Wang

Board of Directors

Title
Name
Chairperson
Fen-Hwa Wong
Managing Directors
Shu-Hui Chuang Chiu
Wen-Ching Ko
Board Members
Chang-Hsing Kuo
I-Ling Hsieh
Nancy Lamberts
Kuo-Ting Chen
Yu-Ray Chen
Zung-Chung Chen

List of Supervisors

Title
Name
Supervisors
Chiung-Shing Huang
Tzu-Hua Yeh

Chief Executive Officer

Title
Name
CEO
Yi-Ling Chen

Board of Directors

Title
Name
Chairperson
Wen-Ching Ko
Managing Directors
Tzu-Hua Yeh
Fen-Hwa Wong
Board Members
Yu-Ray Chen
Shu-Hui Chuang Chiu
Nancy Lamberts
Kuo-Ting Chen
Zung-Chung Chen
Ying-Lin Kuo

List of Supervisors

Title
Name
Supervisors
Chiung-Shing Huang
Supervisors
I-Ling Hsieh

Chief Executive Officer

Title
Name
CEO
Yi-Ling Chen